Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Kauno apylinkės teismas
lt
En

Nekilnojamo turto pardavimas ir įkeitimas

Informacija atnaujinta 2019-08-26 15:33:50

 • Ar auginant nepilnametį vaiką ir siekiant parduoti ar įkeisti šeimos būstą reikalingas teismo leidimas?

  Teismo leidimas parduodant nekilnojamąjį turtą bus būtinas tada, kai norima parduoti vienintelį turimą šeimos turtą (šeimos gyvenamoji patalpa, būstas, kuriame faktiškai šeima gyvena, nuosavybės teise priklausantis vienam arba abiem pareiškėjams).
   
  Ar siekiant parduoti būstą, kuriame su vaiku negyvenama, būtinas teismo leidimas?

  Jeigu šeima turi keletą jiems nuosavybes teise priklausančių gyvenamųjų patalpų, šeimos turtu pripažįstama tik viena iš jų ir tik tokiai patalpai yra reikalingas teismo leidimas. Faktą, kad tai yra šeimos gyvenamoji patalpa, patvirtina aplinkybės, jog pareiškėjai realiai ten gyvena, pavyzdžiui - būste yra deklaruota jų gyvenamoji vieta arba valstybės įmonėje „Registrų centras“ šis turtas yra deklaruotas kaip šeimos turtas.

  Kada reikia pateikti prašymą teismui, norint gauti teismo leidimą parduoti būstą?

  Jeigu pareiškėjai ketina parduoti nekilnojamąjį turtą norėdami pirkti kitą būstą, prašymą teismui dėl teismo leidimo išdavimo turi pateikti tuomet, kai ras pirkėją savo būstui ir su juo pasirašys preliminarią pirkimo-pardavimo sutartį bei suras ketinamą pirkti būstą ir su būsimu pardavėju pasirašys preliminarią nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartį. Minėtas preliminarias ir galiojančias sutartis būtina pateikti teismui, kreipiantis dėl teismo leidimo parduoti nekilnojamąjį turtą išdavimo. Jeigu pareiškėjai nėra sudarę preliminarios sutarties, prie prašymo dėl teismo leidimo gali būti pateikiamas kitų asmenų patvirtintas sutikimas, kad jie suteikia pareiškėjams ir jų nepilnamečiams vaikams galimybę gyventi jiems priklausančioje patalpoje. Taip pat teismui turi būti pateikiami asmenų, suteikiančių pareiškėjams ir jų nepilnamečiams vaikams laikiną gyvenamąją vietą, nuosavybės teisę patvirtinantys dokumentai (išrašai iš valstybės įmonės „Registrų centras“).

Kokius dokumentus reikia pateikti teismui, norint gauti teismo leidimą parduoti ar įkeisti butą (namą)?

Atsižvelgiant į CPK 582 straipsnio 4 dalį, kartu su prašymu dėl teismo leidimo išdavimo teismui reikia pateikti šiuo dokumentus:

 • Abiejų sutuoktinių asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų (pasų arba asmens tapatybės kortelių) kopijas;
 • Santuokos arba ištuokos liudijimo originalą ir kopiją;
 • Nepilnamečio (-ių) vaiko (-ų) gimimo liudijimo (-ų) originalą (-us) ir kopiją (-as);
 • Pažymas apie abiejų sutuoktinių gaunamas pajamas (mažiausiai 6 paskutinių mėnesių);
 • Vaikų teisių apsaugos tarnybos pažymą (Kauno m. - Laisvės al. 43, Kauno r. - K. Donelaičio g. 6);
 • Šeimos gyvenamosios patalpos įsigijimo pagrindą pagrindžiančio dokumento (pirkimo – pardavimo sutartį, paveldėjimo teisės liudijimą ir kt.) originalą ir kopiją;
 • VĮ Registrų centro pažymėjimą apie parduodamo arba įkeičiamo nekilnojamojo turto įregistravimą (E. Ožeškienės g. 12) originalą ir kopiją;
 • Gyventojų registro tarnybos pažymą apie gyvenamąją vietą arba pažymą apie šeimos sudėtį(pažyma iš seniūnijos);
 • Kredito sutarties arba rašto iš banko, patvirtinančio kredito suteikimą, originalą ir kopiją (tuo atveju, kai norima įkeisti nekilnojamąjį turtą);
 • Būsimojo sandorio, kuriuo bus įsigyjama kita šeimos gyvenamoji patalpa, projektą;
 • Preliminariosios nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties dėl kitos gyvenamosios patalpos pirkimo / pardavimo originalą ir kopiją; 
 • Įrodymus apie tai, kur šeima ir nepilnametis vaikas gyvens, pardavus gyvenamąją patalpą;
 • Kitus rašytinius įrodymus.

Ar būtina pateikti teismui perkamo buto (namo) pirkimo – pardavimo preliminarią sutartį?

Nepateikus teismui preliminarios būsto pirkimo-pardavimo sutarties, teismas neturės galimybės nustatyti turto pardavimo sandorio preliminarių sąlygų, jo įvykdymo galimybių, įvertinti, ar parduodant šeimos turtą nebus pažeisti nepilnamečio vaiko interesai.

Kas turi pateikti prašymą teismui dėl teismo leidimo parduoti ar įkeisti  butą (namą)?

Prašymą teismui dėl teismo leidimo parduoti ar įkeisti  butą (namą) išdavimo turi pateikti vienas iš vaiko tėvų arba jų įgaliotas asmuo. Prašymas gali būti pateiktas atvykus į teismą, į dokumentų priėmimo skyrių, arba internetu per e.teismas.lt sistemą. Pažymėtina, kad prašymas dėl teismo leidimo išdavimo turi būti pasirašytas, ne tik būsto savininko (vieno iš tėvų), bet abiejų tėvų (globėjų).