Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Kauno apylinkės teismas
lt
En

Teismo proceso dalyvių pasirengimas nuotoliniam teismo posėdžiui

Informacija atnaujinta 2023-01-24 15:25:18

2021 m. rugpjūčio 27 d. Teisėjų taryba patvirtino rekomendacijas dėl nuotolinių teismo posėdžių organizavimo. Šių rekomendacijų tikslas – pateikti naudingus, praktinio pobūdžio patarimus teismams bei teismo proceso dalyviams apie tai, kaip turėtų būti vykdomas nuotolinis teismo procesas ir kokiu būdu jame dalyvauti.

Rekomendacijos parengtos apibendrinus esamą teisinį reglamentavimą, teismų (įskaitant tarptautinių teismų) praktiką bei Europos veiksmingo teisingumo komisijos 2021 m. birželio 30 d. gaires dėl vaizdo konferencijų teismo procese.

Rekomendacijose apibrėžti pagrindiniai nuotolinių teismo posėdžių organizavimo ir asmenų dalyvavimo juose principai, nurodyta rekomenduojama naudoti konferencijų (garso ir vaizdo) įranga, išryškinti svarbūs teismo ir teismo proceso dalyvių pasirengimo posėdžiui aspektai, taip pat posėdžio eigoje aktualiausi klausimai ir nustatyta kita reikšminga informacija, kad teismo posėdžiai vyktų sklandžiai.

Teismo proceso dalyvių pasirengimas nuotoliniam teismo posėdžiui:

·         Jei teismo posėdis vyksta nuotoliniu būdu, teismo proceso dalyvių buvimo vieta gali būti asmens darbo vieta, namai ar kita patalpa, kurioje galima privačiai ir netrukdomai pašalinių asmenų bei garsų prisijungti prie nuotolinio teismo posėdžio.

·         Teismas iš anksto informuoja, kokiu būdu vyks nuotolinis posėdis (vaizdo konferencija ar telekonferencija) ir per kokią vaizdo konferencijų technologiją teismo proceso dalyvis turi prisijungti.

·         Asmuo turėtų iš anksto pasirūpinti tinkamai veikiančiomis elektroninėmis priemonėmis (kompiuteriu, nešiojamuoju kompiuteriu, planšetiniu kompiuteriu ar išmaniuoju telefonu), programine įranga, interneto ir telefono ryšiu, išskyrus atvejus, kai nuotolinis posėdis organizuojamas per centralizuotą teismų įrangą, kurios veikimą užtikrina teismas.

·         Iki teismo posėdžio asmuo turėtų pateikti teismui proceso įstatymų ar teismo nustatyta tvarka ir terminais visus nagrinėjamoje byloje reikalingus dokumentus.

·         Prieš posėdį rekomenduotina dar kartą patikrinti elektroninės priemonės veikimą, įsitikinti, kad yra geras interneto ryšys ir kad prietaisas yra visiškai įkrautas arba prijungtas. Jei teismo posėdžio metu naudojama priemonė sugedo ar kyla kitų techninių trikdžių, apie tai nedelsiant reikia pranešti teismui (pvz., informuoti teismo posėdžių sekretorių telefonu).

·         Nuotolinio teismo posėdžio metu teismo proceso dalyvio apranga, aplinka (fonas) turi būti tvarkinga. Teismo proceso dalyviams rekomenduotina pasirūpinti, kad jų aplinkoje (fone) nebūtų atvaizduojami duomenys, su kurių viešinimu jie nesutinka.

·         Rekomenduotina iš anksto pasirūpinti visais nuotoliniam teismo posėdžiui reikalingais bylos dokumentais, užrašais, rašymo priemonėmis ir pan.

·         Rekomenduotina su savimi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jei posėdžio metu asmuo turės duoti priesaiką, pasižadėjimą, rekomenduotina turėti su savimi priesaikų, pasižadėjimų tekstus, teismo atsiųstus rengiantis teismo posėdžiui.

·         Jeigu bylos dalyvis teikia asmens dokumento kopiją, siekiant asmens duomenų apsaugos rekomenduotina šį dokumentą teikti atskirai nuo kitų dokumentų, taip pat, jei pageidaujama, prašyti teismą jį pripažinti nevieša bylos medžiagos dalimi.

Pažymėtina, kad į nuotolinį teismo posėdį jungiamasi teismo atsiųstais prisijungimo duomenimis ne vėliau nei 5–10 minučių prieš paskirtą posėdžio laiką, nebent teismas yra nurodęs prisijungti anksčiau.

SVARBU: Teismo proceso dalyviams be teismo išankstinio leidimo draudžiama teismo posėdžio metu filmuoti, fotografuoti, daryti garso ar vaizdo įrašus, transliuoti posėdį ir naudoti kitas technines priemones, išskyrus proceso įstatymuose nustatytus atvejus. Šis draudimas apima ir momentinių ekrano nuotraukų (angl. screenshot) darymą.

Rekomendacijose ypatingas dėmesys skiriamas proceso dalyvių teisių apsaugai, tokių kaip teisė į teisingą procesą, teisė būti išklausytam, lygiateisiškumas, efektyvios teisminės gynybos principas.

Šios rekomendacijos padės sėkmingai įgyvendinti teisingumo vykdymą ir užtikrinti teismo proceso dalyvių teises teismuose nuotolinių posėdžių metu.

Visas Teisėjų tarybos rekomendacijas dėl nuotolinių teismo posėdžių organizavimo rasite ČIA.