Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Kauno apylinkės teismas
lt
En

Viešas nuotolinis teismo posėdis

Informacija atnaujinta 2022-07-19 15:29:34

Nuotolinio teismo posėdžio viešumas proceso įstatymuose nustatyta tvarka užtikrinamas teismui prieinamomis organizacinėmis ir (ar) techninėmis priemonėmis. Jei nėra galimybės leisti asmenims stebėti viešą teismo posėdį tiesiogiai teismo posėdžių salėje ar kitoje bylos nagrinėjimo vietoje, teismas, naudodamasis techninėmis galimybėmis, gali taikyti šias viešumo užtikrinimo priemones:

  • - retransliuoti teismo posėdžio garsą ir (jei yra galimybė) vaizdą į atskirą, visuomenei atvirą teismo posėdžio salę ar kitą teismo pastate esančią patalpą;
  • - leisti asmenims, pateikusiems prašymą, stebėti / klausyti nuotolinį teismo posėdį prisijungus prie vaizdo konferencijos ar telekonferencijos. Rekomenduotina, kad asmuo, pageidaujantis stebėti teismo posėdį per vaizdo konferencijų technologijas, apie tai informuotų bylą nagrinėjantį teismą paprastai ne vėliau kaip prieš tris darbo dienas iki teismo posėdžio datos, išskyrus atvejus, kai apie teismo posėdžio datą viešai paskelbiama likus trumpesniam terminui, pateikdami Teismui prašymą.

Teismui pateikiamo prašymo formą rasite paspaudę šią nuorodą  arba gausite popierinę prašymo formą atvykę į Teismą.

Užpildę prašymą jį galite pateikti:

1. Tiesiogiai Viešoje tvarkaraščių paieškoje, jei joje nurodyta, kad posėdis yra „Nuotolinis“. Norint užpildyti prašymą, tereikia paspausti aktyvią nuorodą „Registruotis“ ir nurodyti prašomus duomenis.
2. El. paštu vaiva.milkeraitiene@teismas.lt.
3. Naudojantis Lietuvos teismų informacinės sistemos (LITEKO) Viešųjų elektroninių paslaugų posistemiu (jei turite susikūrę savo paskyrą).
4. Pristačius (pateikus) Teismui užpildytą popierinę formą.

Pateikdami prašymą Jūs įsipareigojate gerbti kitų asmenų teisę į privatų gyvenimą bei laikytis teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, reikalavimų ir neatskleisti teismo posėdžio metu sužinotų asmens duomenų trečiajai šaliai.

Primename, kad draudžiama teismo posėdį filmuoti, fotografuoti, daryti jo garso ar vaizdo įrašus, transliuoti posėdį ir naudoti kitas technines priemones duomenų fiksavimui.

Kilus klausimų dėl viešo nuotolinio teismo posėdžio stebėjimo, prašome kreiptis į teismo atstovę Vaivą Milkeraitienę, el. p. vaiva.milkeraitiene@teismas.lt., tel. (8 347) 54348, mob. tel. 864514033; 860350830

Daugiau apie nuotolinį teismo posėdį galite sužinoti čia

Teismo proceso dalyvių pasirengimas nuotoliniam teismo posėdžiui:

- Jei teismo posėdis vyksta nuotoliniu būdu, teismo proceso dalyvių buvimo vieta gali būti asmens darbo vieta, namai ar kita patalpa, kurioje galima privačiai ir netrukdomai pašalinių asmenų bei garsų prisijungti prie nuotolinio teismo posėdžio.
- Teismas iš anksto informuoja, kokiu būdu vyks nuotolinis posėdis (vaizdo konferencija ar telekonferencija) ir per kokią vaizdo konferencijų technologiją teismo proceso dalyvis turi prisijungti.
- Asmuo turėtų iš anksto pasirūpinti tinkamai veikiančiomis elektroninėmis priemonėmis (kompiuteriu, nešiojamuoju kompiuteriu, planšetiniu kompiuteriu ar išmaniuoju telefonu), programine įranga, interneto ir telefono ryšiu, išskyrus atvejus, kai nuotolinis posėdis organizuojamas per centralizuotą teismų įrangą, kurios veikimą užtikrina teismas.
- Iki teismo posėdžio asmuo turėtų pateikti teismui proceso įstatymų ar teismo nustatyta tvarka ir terminais visus nagrinėjamoje byloje reikalingus dokumentus.
- Prieš posėdį rekomenduotina dar kartą patikrinti elektroninės priemonės veikimą, įsitikinti, kad yra geras interneto ryšys ir kad prietaisas yra visiškai įkrautas arba prijungtas. Jei teismo posėdžio metu naudojama priemonė sugedo ar kyla kitų techninių trikdžių, apie tai nedelsiant reikia pranešti teismui (pvz., informuoti teismo posėdžių sekretorių telefonu).
- Nuotolinio teismo posėdžio metu teismo proceso dalyvio apranga, aplinka (fonas) turi būti tvarkinga. Teismo proceso dalyviams rekomenduotina pasirūpinti, kad jų aplinkoje (fone) nebūtų atvaizduojami duomenys, su kurių viešinimu jie nesutinka.
- Rekomenduotina iš anksto pasirūpinti visais nuotoliniam teismo posėdžiui reikalingais bylos dokumentais, užrašais, rašymo priemonėmis ir pan. Rekomenduotina su savimi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jei posėdžio metu asmuo turės duoti priesaiką, pasižadėjimą, rekomenduotina turėti su savimi priesaikų, pasižadėjimų tekstus, teismo atsiųstus rengiantis teismo posėdžiui.

- Jeigu bylos dalyvis teikia asmens dokumento kopiją, siekiant asmens duomenų apsaugos rekomenduotina šį dokumentą teikti atskirai nuo kitų dokumentų, taip pat, jei pageidaujama, prašyti teismą jį pripažinti nevieša bylos medžiagos dalimi.

Pažymėtina, kad į nuotolinį teismo posėdį jungiamasi teismo atsiųstais prisijungimo duomenimis ne vėliau nei 5–10 minučių prieš paskirtą posėdžio laiką, nebent teismas yra nurodęs prisijungti anksčiau.

SVARBU: Teismo proceso dalyviams be teismo išankstinio leidimo draudžiama teismo posėdžio metu filmuoti, fotografuoti, daryti garso ar vaizdo įrašus, transliuoti posėdį ir naudoti kitas technines priemones, išskyrus proceso įstatymuose nustatytus atvejus. Šis draudimas apima ir momentinių ekrano nuotraukų (angl. screenshot) darymą.

Rekomendacijose ypatingas dėmesys skiriamas proceso dalyvių teisių apsaugai, tokių kaip teisė į teisingą procesą, teisė būti išklausytam, lygiateisiškumas, efektyvios teisminės gynybos principas.

Šios rekomendacijos padės sėkmingai įgyvendinti teisingumo vykdymą ir užtikrinti teismo proceso dalyvių teises teismuose nuotolinių posėdžių metu.

Visas Teisėjų tarybos rekomendacijas dėl nuotolinių teismo posėdžių organizavimo rasite ČIA.

Jei dalyvavote nuotoliniame teismo posėdyje, prašome savo nuomonę dėl tokios paslaugos prieinamumo, patogumo ir pan., pateikti savo nuomonę Teismo  Anoniminėje asmenų aptarnavimo kokybės vertinimo anketoje.