Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Kauno apylinkės teismas
lt
En

Apie teismą

Informacija atnaujinta 2019-06-17 15:11:34

Kauno apylinkės teismas yra bendrosios kompetencijos teismas, nagrinėjantis civilines ir baudžiamąsias bylas bei pagal kompetenciją įstatymų priskirtas administracinių nusižengimų bylas. Taip pat įstatymų nustatytais atvejais apylinkės teismo teisėjai atlieka ikiteisminio tyrimo teisėjo funkcijas bei kitas apylinkės teismo kompetencijai įstatymų priskirtas funkcijas.

Trumpa teismo istorija

 • 1878 m. Kauno miesto garbės piliečio Jakovo Frumkino sūnus, I gildijos pirklys Ilja Frumkinas, Nikolajaus prospekto vakariniame gale pagal Kauno gubernijos architekto J. Golinevičiaus projektą pastatė trijų aukštų pastatą, skirtą Apygardos teismui.
 • Nuo 1878 m. – Kauno Jungtinis kriminalinis ir civilinis teismas.
 • Nuo 1883 m. jame veikė Apygardos gubernijos teismas. Tų pačių metų lapkričio mėn. įvyko iškilmingas teismo rūmų atidarymas.
 • Nuo 1919 m. sausio 16 d. - Vyriausiasis Tribunolas.
 • 1930 m. pastatą iš Frumkino sūnų ir dukterų nupirko Teisingumo ministerija, už pastatą ji sumokėjo 930000 aukso litų ir nuo to laiko rūmai priklauso valstybei.

Kauno miesto apylinkės teismas buvo įsteigtas 1933 m. spalio 10 d., tačiau iki Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimo teismo pavadinimas buvo nekartą keistas.

 • Iki 1962-12-10 - Kauno miesto liaudies teismas.
 • 1962-12-10 įkurti Kauno miesto rajonų teismai (Lenino, Požėlos, Panemunės).
 • 1990-10-01 panaikinti rajonų teismai ir įkurtas Kauno miesto teismas.
 • Ir tik 1992 m. vasario 10 d. vėl įsteigtas Kauno miesto apylinkės teismas.
 • Pastato pirmame aukšte visą laiką buvo smulkios krautuvės, o 1967 – 1970 m. Komprojekto Kauno filiale paruoštas korpuso prie Laisvės al. kapitalinio remonto projektas, pagal kurį netrukus pirmajame aukšte įrengta didelė maisto produktų parduotuvė.
 • Nuo 1973 metų šiose patalpose dirbo parduotuvė „Skalsa“.
 • 2005 m. liepos mėn. pasibaigus nuomos sutarties terminui, Negyvenamosios patalpos nuomos sutartis tarp Kauno miesto apylinkės teismo ir AB „Kauno skalsa“ buvo nutraukta;
 • 2007 m. gruodžio mėn. Teisingumo ministerija, vykdydama Teismų materialinės bazės stiprinimo ir kompiuterizavimo programą bei siekdama sudaryti tinkamas teismų darbo sąlygas, baigė Kauno miesto apylinkės teismo centrinio korpuso, adresu Laisvės al. 103, Kaune, rekonstravimo darbus.
 • Oficialus pastato atidarymas įvyko 2008 m. vasario 22 d.
 • 2013 m. sausio 1 d. Kauno miesto apylinkės teismas ir Kauno rajono apylinkės teismas reorganizuoti, sujungiant juos į vieną Kauno apylinkės teismą. Teismas veiklą vykdo dviejuose pastatuose. Administracinių teisės pažeidimų bylos nagrinėjamos teismo patalpose, esančiose adresu Kęstučio g. 29. Civilinės ir baudžiamosios bylos nagrinėjamos teismo patalpose, esančiose adresu Laisvės al. 103.
 • 2018 m. Lietuvoje įvykdyta teismų reforma. Nuo 2018 m. sausio 1 d. vietoj 49 apylinkių teismų liko 12-ka: Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Plungės, Šiaulių, Tauragės, Telšių, Utenos ir Vilniaus regiono apylinkės teismai su 4–5 padaliniais (teismo rūmais) bei Vilniaus miesto apylinkės teismas. Be minėtų teismų, toliau savo veiklą vykdo Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, Lietuvos apeliacinis teismas, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ir 5 apygardų teismai.
 • Vykdant teismų reformą nuo 2018 m. sausio 1 d. nustojo egzistavę savarankiški Jonavos rajono, Kėdainių rajono ir Kaišiadorių rajono apylinkių teismai. Visi minėti apylinkių teismai kartu su Kauno apylinkės teismu tapo naujojo teismo – Kauno apylinkės teismo – dalimis. Po didžiosios reformos, nuo 2018 m. sausio 1 d.,  Kauno apylinkės teismą sudaro keturi teismo rūmai – Jonavos rūmai, Kėdainių rūmai, Kaišiadorių rūmai ir Kauno rūmai.