Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Kauno apylinkės teismas
lt
En

Privaloma mediacija

Informacija atnaujinta 2020-02-17 16:03:27

Privaloma mediacija  – tai alternatyvi ginčų sureguliavimo procedūra, kuria įstatymų nustatytais atvejais privaloma pasinaudoti prieš kreipiantis į teismą dėl ginčo sprendimo. Toks nesutarimų sprendimo būdas padeda šalims išspręsti ginčą taikiai pasitelkiant tarpininką – mediatorių. Trečioji šalis (mediatorius) dalyvauja tarp šalių kilusio ginčo sprendime, tačiau, kitaip negu teisme ar arbitraže, nepriima sprendimo, privalomo vykdyti ginčo šalims, sprendimą priima pačios šalys.

Pagal naująjį teisinį reguliavimą mediacijos inicijavimas (bendro abiejų šalių arba kurios nors vienos šalies prašymo pateikimas Tarnybai)  – privalomas. Nesant bendro šalių prašymo, mediaciją inicijuojant tik vienai ginčo šaliai, o kitai ginčo šaliai nesutinkant, neatsiliepiant į kvietimą dalyvauti mediacijoje, ginčas sprendžiamas teisme. Civilinio proceso kodekse numatyta, kad bylą nagrinėjantis teisėjas, nustatęs didelę taikaus ginčo sprendimo tikimybę, gali perduoti ginčą privalomai spręsti teisminės mediacijos būdu, tai taip pat taikoma ir privalomosios mediacijos atveju.

Dėl privalomosios mediacijos paslaugų teikimo ginčo šalys arba viena iš ginčo šalių turėtų kreiptis į Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybą. Kai kreipiasi abi ginčo šalys, jos pačios gali nurodyti prioritetinį mediatorių arba Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba parenka mediatorių iš Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašo, kuris yra pateiktas Tarnybos internetiniame puslapyje. Kai kreipiasi viena iš ginčo šalių, ši ginčo šalis turi Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai paduoti prašymą dėl mediatoriaus skyrimo. Dėl privalomosios mediacijos paslaugų teikimo šalys taip pat gali kreiptis tiesiogiai į mediatorių, įrašytą į Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašą. Kuomet privalomąją mediaciją inicijuoja tik viena iš ginčo šalių, Valstybės garantuojamos teisines pagalbos tarnyba arba mediatorius kreipiasi į kitą ginčo šalį pranešdama apie gautą prašymą. Asmuo per penkiolika dienų turi pateikti savo sutikimą dėl mediacijos vykdymo. Jei jis nesutinka dalyvauti mediacijoje arba iš viso neatsako, laikoma, kad santuokos nutraukimą inicijavęs sutuoktinis privalomąja mediacija pasinaudojo.

Prašymas  dėl privalomosios mediacijos pildomas parsisiuntus Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos puslapyje esančią formą (vieno prašymu arba abiejų šalių prašymu). Prašymą galima teikti elektoriniu paštu (pasirašytą elektoriniu parašu) ar siųsti paprastu paštu, bet jis turi būti pasirašytas originaliu parašu arba abiejų šalių originaliais parašais.

 Mediatorių paslaugomis galima pasinaudoti nemokamai, kreipiantis į Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybą, kur asmenims bus sudaryta galimybė nemokamai dalyvauti 4 valandų trukmės mediacijoje. Tačiau  pasirinkus mediatorių patiems, už jo paslaugas teks mokėti sutartą mokestį.

 Mediacija vykdoma savanoriškumo principu, tad asmenys gali bet kada pasitraukti iš mediacijos proceso. Tokiu atveju mediatorius konstatuoja, kad privalomosios mediacijos pareiga yra realizuota ir kita ginčo šalis gali kreiptis į teismą.

Cituodami arba kitaip platindami šią informaciją, nurodykite informacijos šaltinį.